1. Organizator:

Polski Drukarz sp. z o.o.
Obywatelska 115
94-104, Łódź

2. Termin konferencji:
5-6 października 2023 r.

3. Miejsce konferencji:
Hotel Mrągowo Resort & Spa
ul. Giżycka 6
11-700, Mrągowo

4. Koszt udziału w konferencji:
Opłata netto za udział w konferencji (nie obejmuje kosztu pokoju w hotelu):

- dla przedstawicieli firm produkujących i przetwarzających tekturę falistą: 600 zł netto + VAT 23% (738 zł brutto); dla firm zagranicznych: 200 EUR brutto

- dla przedstawicieli pozostałych firm: 1290 zł netto + VAT 23% (1586,70 brutto); dla firm zagranicznych 400 EUR brutto

Cena obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dwa obiady oraz udział w kolacji integracyjnej.

Opłatę za udział w konferencji należy przelać – do dnia 20 września 2023 r. na numer konta:

Polski Drukarz sp. z o.o.
ul. Obywatelska 115
94-104, Łódź

66 1140 2004 0000 3102 7716 4404

5. Koszt i warunki noclegów w Hotelu Mrągowo Resort & Spa:
Rezerwacji pokoi należy dokonać we własnym zakresie poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: rezerwacje@mragoworesort.pl lub rezerwacja@mragoworesort.pl lub telefonicznie bezpośrednio w recepcji hotelu pod numerem 89 743 31 00.

Dla gości konferencji – na hasło „Świat DRUKU” – do 20 września br. hotel oferuje następujące ceny (za pobyt w dniach 4-7 października 2023 r.):

- pokój jednoosobowy: 350 zł netto (378 zł brutto)/doba
- pokój dwuosobowy: 388,89 zł netto (420 zł brutto)/doba

Dodatkowy koszt stanowi opłata klimatyczna w wysokości 2,22 zł/osobę/dobę. Usługa jest zwolniona z podatku i znajduje się na fakturze na oddzielnej pozycji. Opłata jest naliczana przy pobycie powyżej 1 doby hotelowej.

W cenie doby hotelowej:
- śniadanie
- możliwość korzystania z hotelowego centrum rekreacji: kompleksu basenowego (basen rekreacyjny z biczami wodnymi, jacuzzi, zjeżdżalnią; basen pływacki; zewnętrzne jacuzzi całoroczne; sauna)
- siłownia techno-gym
- siłownia zewnętrzna
- mini-golf
- stół do tenisa stołowego
- bezprzewodowy internet wi-fi dostępny na terenie całego obiektu

Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 12:00

Gwarancją dokonania rezerwacji jest przedpłata w wysokości 100% należności. Przedpłata jest bezzwrotna.

Parking dla uczestników konferencji jest płatny w kwocie 30 zł brutto/dobę/auto.

Dla zainteresowanych gości hotel przygotował ofertę zabiegów SPA - na hasło Świat DRUKU otrzymają Państwo 10% rabatu od regularnych cen. Poniżej znajdą Państwo linki do kart z zabiegami:

https://www.mragoworesort.pl/karta_spa/amari-spa.pdf
https://mragoworesort.pl/karta_spa/karta_spa.pdf

Rezerwacji zabiegów można dokonywać w Recepcji SPA - tel. 89 743 31 76 oraz mailowo pod adresem: spa@mrogoworesort.pl

Informacje dla gości korzystających z noclegów w Hotelu Mercure – regulamin Hotelu:
1. Osoby biorące udział w konferencji są zobowiązane do ubezpieczenia we własnym zakresie.
2. Na terenie Hotelu istnieje zakaz wnoszenia żywności i/lub napojów w celach konsumpcji.
3. Uczestnicy konferencji zobowiązani są do przestrzegania regulaminu hotelowego obowiązującego w Hotelu, który jest dostępny w pokojach hotelowych i Recepcji.
4. Na terenie hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia, poza miejscami wyznaczonymi. Kara za złamanie zakazu palenia na terenie hotelu wynosi 500 zł od osoby za każdorazowe stwierdzenie złamania niniejszego zakazu.
5. Uczestnicy Konferencji zobowiązują się do przestrzegania wewnątrz-hotelowych przepisów przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa.
6. Faktyczny dostęp do pokojów hotelowych jest możliwy przy użyciu karty magnetycznej, którą Goście otrzymają od obsługi Hotelu. Karta magnetyczna powierzona danej osobie powinna być zwrócona przed wymeldowaniem się tej osoby z Hotelu. W przypadku nie zwrócenia karty magnetycznej, użytkownik niezwróconej karty zostanie obciążony kwotą w wysokości 10,00 zł.
7. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu planowanego przyjazdu.
W razie przyjazdów przed godziną 15:00 udostępnienie zarezerwowanych pokoi hotelowych uzależnione będzie od dostępności wolnych pokoi w Hotelu danego dnia. Hotel udostępni uczestnikom Spotkania miejsce do składowania bagażu.
8. Hotel gwarantuje zakwaterowanie w przypadku późnych przyjazdów (tj. po godz. 18:00).
9. Goście winni wymeldować się z Hotelu do godziny 12:00 w dniu wyjazdu. W przypadku przedłużenia pobytu do godziny 18:00 w dniu wyjazdu pod warunkiem dostępności wolnych pokoi, Hotel ma prawo do pobrania opłaty w wysokości połowy uzgodnionej ceny pokoju. Jeśli zajdzie potrzeba późniejszego wymeldowania, niż do godziny 18:00 w dniu wyjazdu, będzie to możliwe w przypadku wolnych pokoi, za co Hotel ma prawo do pobrania pełnej opłaty za pokój, według zakontraktowanych cen; chyba, że ustalenia indywidualne będą stanowić inaczej.

6. Rejestracja:
Uczestnik konferencji jest zobowiązany w terminie do 20 września br. przesłać do organizatora wypełniony na stronie internetowej: www.tekturafalista.akademia-wiedzy.eu lub mailowo pod adresem biuro@swiatdruku.eu podać dane uczestnika (imię, nazwisko, stanowisko, nazwa rejestrowa firmy, adres e-mail, numer NIP), zgłaszając w ten sposób udział w konferencji. W późniejszym terminie rejestracja będzie możliwa jedynie w wypadku wolnych miejsc.

7. Prawo do zmian:
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie konferencji oraz w wyjątkowych okolicznościach prawo do jej odwołania lub zmiany miejsca i terminu. W takim przypadku organizator zwróci uczestnikowi wniesioną opłatę za udział lub za zgodą uczestnika zostanie ona zaliczona na poczet opłaty za udział w innym terminie.

8. Liczba miejsc na konferencji:
Ilość miejsc na konferencji jest ograniczona. O przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń (jak zgłoszenie rozumie się przesłanie formularza zgłoszeniowego i dokonanie wpłaty)

9. Rezygnacja z udziału:
W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po terminie 20 września br. lub nieprzybycia na konferencje wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Organizator dopuszcza możliwość oddelegowania zastępstwa swojej osoby podczas konferencji.

10. Ubezpieczenie:
Organizator nie ubezpiecza uczestnika biorącego udział w konferencji i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Uczestnik ma prawo ubezpieczyć się we własnym zakresie.

11. Odpowiedzialność za mienie:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do uczestnika, które mogą zostać zniszczone, zgubione bądź ukradzione w trakcie trwania konferencji.

12. Odpowiedzialność materialna:
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonanie przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania się konferencji, jak i w miejscu ewentualnego zakwaterowania

13. Przetwarzanie danych osobowych:
Uczestnik konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833 (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego) przez firmę Polski Drukarz sp. z o.o. (ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź) niezbędnych do dokonania rejestracji, udziału w konferencji lub dokonania rezerwacji noclegu.

14. Zgody na przekazywanie informacji marketingowych:
Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną pod wskazanym przez niego adresem mailowym, przez Polski Drukarz Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: Obywatelska 115, 94-104 Łódź, Polska) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).
Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. W każdej chwili uczestnik ma prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia o zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt telefoniczny (+48) 426871292 lub w formie elektronicznej, pod adresem biuro@swiatdruku.eu.

15. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku:
Uczestnik konferencji wyraża zgodę zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych i budowania pozytywnego wizerunku Administratora – firmy Polski Drukarz sp. z o.o, wydawcy „Świata DRUKU” i organizatora konferencji i innych wydarzeń szkoleniowych w ramach Akademii Wiedzy, i ich rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej i w mediach.
W przypadku braku takiej zgody odnotowuje to w uwagach do niniejszego formularza lub w bezpośredniej korespondencji do organizatora.

16. Administrator danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, że:

1) administratorem danych osobowych Uczestnika konferencji jest Polski Drukarz sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 115.

2) dane osobowe Uczestnika konferencji przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) dane osobowe Uczestnika konferencji przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) Uczestnik konferencji posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

5) Uczestnik konferencji ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w konferencji, subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach. Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w podanych powyżej celach.

17. Kontakt:
W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt:

Wojciech Szymczak (601 979 668)
biuro@swiatdruku.eu