Wydawnictwo Polski Drukarz sp. z o.o., wydawca miesięcznika „Świat DRUKU”, wraz ze współorganizatorami – firmami: BOBST, Digiprint, Flekso Serwis, Nestro, SCORPIO, Siegwerk, partnerami konferencji – firmami: Agergaard i Introzap, patronami branżowymi: Centrum Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, Polską Izbą Opakowań, Stowarzyszeniem Papierników Polskich, Siecią Badawczą Łukasiewicz – IBWCh – COBRO Centrum Badawczo-Rozwojowym Opakowań, Polską Izbą Odzysku i Recyklingu Opakowań oraz patronami medialnymi: magazynem „Świat DRUKU” oraz portalem RynekPapierniczy.pl, zaprasza na konferencję „Tektura falista – najnowsze technologie”, która odbędzie się w dniach 9–10 września br. w Cukrowni Żnin w Żninie.

Podczas wystąpień ekspertów będzie mowa m.in. o zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstwa i gospodarce w obiegu zamkniętym w segmencie tektury falistej, szansach i zagrożeniach rynkowych, o oszczędnościach, automatyzacji, optymalizacji wydajności, cyfryzacji produkcji tektury falistej i opakowań z tektury falistej, kontroli jakości i wytrzymałości opakowań tekturowych, o najnowszych zmianach w wymaganiach prawnych dla opakowań do żywności i wreszcie – o zastosowaniu technologii cyfrowych do zadruku i uszlachetniania tektury falistej. Chętnym proponujemy także wizytę w cyfrowej drukarni Digit Pack, mieszczącej się w Żninie.