Współorganizatorzy

Partnerzy

Patroni branżowi

Patroni medialni

Dni

0

Prelegentów

0

Uczestników

0

Partnerów

0

Prelegenci

Adam FotekEkspert ds. badań, J.S. Hamilton Polska

Pracownik J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Specjalizacja w dziedzinie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przepisów prawa europejskiego i polskiego oraz metod badawczych na temat opakowań do żywności. Członek Komitetu Technicznego 133 ds. Opakowań PKN. Autor i współautor publikacji oraz wdrożeń metod badań materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Uczestnik projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Trener i doradca w zakresie materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. W latach 2005-2013 pracownik Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań.

Adam FotekEkspert ds. badań, J.S. Hamilton Polska

Pracownik J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Specjalizacja w dziedzinie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przepisów prawa europejskiego i polskiego oraz metod badawczych na temat opakowań do żywności. Członek Komitetu Technicznego 133 ds. Opakowań PKN. Autor i współautor publikacji oraz wdrożeń metod badań materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Uczestnik projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Trener i doradca w zakresie materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. W latach 2005-2013 pracownik Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań.

closepopup
prof. dr hab. inż. Tomasz GarbowskiUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej; CEO, FEMat

Profesor uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Kieruje pracownią inżynierii systemów energetycznych. Jako pracownik naukowy wykłada metody komputerowe w mechanice. Odpowiada również za relacje badawczo-rozwojowe pomiędzy uczelnią a przemysłem. Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowo-technicznych w międzynarodowych czasopismach oraz wygłosił ponad 50 referatów na konferencjach. Jest współautorem kilku książek.

Jest jednocześnie CEO i inżynierem oprogramowania w FEMat Sp. z o. o., którą założył 6 lat temu. Koordynuje wiele projektów B+R realizowanych wspólnie z różnymi partnerami z branży. Pełni rolę frontmana, reprezentując firmę na różnych międzynarodowych konferencjach i seminariach. W roku 2019 wystąpił na seminarium technicznym FEFCO w Genewie, gdzie nowy produkt FEMat – BSE System zdobył srebrną nagrodę w kategorii „Najlepsza Innowacja 2019”. W bieżącym roku weźmie udział jako prelegent na międzynarodowym seminarium technicznym FEFCO, które odbędzie się 20-22 października w Kopenhadze.

prof. dr hab. inż. Tomasz GarbowskiUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej; CEO, FEMat

Profesor uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Kieruje pracownią inżynierii systemów energetycznych. Jako pracownik naukowy wykłada metody komputerowe w mechanice. Odpowiada również za relacje badawczo-rozwojowe pomiędzy uczelnią a przemysłem. Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowo-technicznych w międzynarodowych czasopismach oraz wygłosił ponad 50 referatów na konferencjach. Jest współautorem kilku książek.

Jest jednocześnie CEO i inżynierem oprogramowania w FEMat Sp. z o. o., którą założył 6 lat temu. Koordynuje wiele projektów B+R realizowanych wspólnie z różnymi partnerami z branży. Pełni rolę frontmana, reprezentując firmę na różnych międzynarodowych konferencjach i seminariach. W roku 2019 wystąpił na seminarium technicznym FEFCO w Genewie, gdzie nowy produkt FEMat – BSE System zdobył srebrną nagrodę w kategorii „Najlepsza Innowacja 2019”. W bieżącym roku weźmie udział jako prelegent na międzynarodowym seminarium technicznym FEFCO, które odbędzie się 20-22 października w Kopenhadze.

closepopup
Edward GodawaCzłonek zarządu, Digiprint
Edward GodawaCzłonek zarządu, Digiprint
closepopup
Zbigniew GrodzkiWłaściciel, GSI Group 4.0

założycielem firmy GSI Group 4.0 Sp. z o.o. jaka doskonali efektywność pracy zespołowej i myślenia o zmianie (w tym www.tetramap.com), stylu zarządzania podwładnymi w firmie w związku ze zmianami na rynku pracy, usprawnień elementów lean management (Michał Owczarek) i automatyzacji obszarów supply chain (Francosi Jacquet), automatyzacji procesów biznesowych z użyciem AI i spersonalizowanej wideo komunikacji

Jestem przedsiębiorcą w branży doradczej od roku 1997. Działam jako przedstawiciel firm doradczych z UK, USA i Nowej Zelandii jakie mają modele, które dają przewagę konkurencyjną naszym klientom.

Warsztat z użyciem metodologii TetraMap jaki prowadzę na konferencji obrazuje sposób i lekki styl przyśpieszający proces akceptacji zmian w jakim ja i konsultanci pracują z Zarządem, działami jakie mają usprawnić swoją współpracę lub z zespołem całej nawet kilkusetosobowej firmy w sposób zdalny i na wspólnych spotkaniach. Zrozumienie naturalnej różnorodności charakterów wśród podwładnych, kluczowych kooperantów i klientów zwiększa odporność firmy na konflikty i zmiany spowodowane pandemią.

Metoda ta sprawdziła się wśród ponad 4000 pracowników firm w Polsce.
Prowadzimy przegląd firmy online w sposób zautomatyzowany z użyciem sztucznej inteligencji, wskazując Zarządowi te obszary do zmian jakie wpływają w sposób istotny na rentowość i podnoszą efektywność pracy. Wybór obszaru do zmiany postulowany jest przez pracowników, kadrę i partnerów biznesowych i agregowany jest w sposób zautomatyzowany i z użyciem AI w kilka dni. O ile kilent tego sobie życzy zapewniamy zdalne wsparcie dla kadry managerskiej we wdrożeniu wybranego obszaru zmian.

Działamy zdalnie w 9 krajach.

Zbigniew GrodzkiWłaściciel, GSI Group 4.0

założycielem firmy GSI Group 4.0 Sp. z o.o. jaka doskonali efektywność pracy zespołowej i myślenia o zmianie (w tym www.tetramap.com), stylu zarządzania podwładnymi w firmie w związku ze zmianami na rynku pracy, usprawnień elementów lean management (Michał Owczarek) i automatyzacji obszarów supply chain (Francosi Jacquet), automatyzacji procesów biznesowych z użyciem AI i spersonalizowanej wideo komunikacji

Jestem przedsiębiorcą w branży doradczej od roku 1997. Działam jako przedstawiciel firm doradczych z UK, USA i Nowej Zelandii jakie mają modele, które dają przewagę konkurencyjną naszym klientom.

Warsztat z użyciem metodologii TetraMap jaki prowadzę na konferencji obrazuje sposób i lekki styl przyśpieszający proces akceptacji zmian w jakim ja i konsultanci pracują z Zarządem, działami jakie mają usprawnić swoją współpracę lub z zespołem całej nawet kilkusetosobowej firmy w sposób zdalny i na wspólnych spotkaniach. Zrozumienie naturalnej różnorodności charakterów wśród podwładnych, kluczowych kooperantów i klientów zwiększa odporność firmy na konflikty i zmiany spowodowane pandemią.

Metoda ta sprawdziła się wśród ponad 4000 pracowników firm w Polsce.
Prowadzimy przegląd firmy online w sposób zautomatyzowany z użyciem sztucznej inteligencji, wskazując Zarządowi te obszary do zmian jakie wpływają w sposób istotny na rentowość i podnoszą efektywność pracy. Wybór obszaru do zmiany postulowany jest przez pracowników, kadrę i partnerów biznesowych i agregowany jest w sposób zautomatyzowany i z użyciem AI w kilka dni. O ile kilent tego sobie życzy zapewniamy zdalne wsparcie dla kadry managerskiej we wdrożeniu wybranego obszaru zmian.

Działamy zdalnie w 9 krajach.

closepopup
Francois JacquetPartner GSI Group 4.0, prezes Nadi.io

Były Supply Chain & Operational Excellence Director na poziomie europejskim i senior konsultant dla Renault/Nissan, wykładowca Politechniki Łódzkiej w zakresie zarządzania łancuchem dostaw i produkcji. Doskonale wie od wewnątrz jak trudno jest podjąć optymalne decyzje w zakresie łancucha dostaw w świecie pełnym niepewności i wahań.

Będąc użytkownikiem praktycznej wiedzy Machine Learning, połączył dwa światy: informatyczny i Supply Chain, wykorzystując swoje szerokie doświadczenie operacyjne by stworzyć w 2018 Nadii – platformę, która umożliwia wpółpracę między człowiekiem a sztuczną inteligencją, aby pilotować złożoność wyzwań w łancuchu dostaw.

Francois JacquetPartner GSI Group 4.0, prezes Nadi.io

Były Supply Chain & Operational Excellence Director na poziomie europejskim i senior konsultant dla Renault/Nissan, wykładowca Politechniki Łódzkiej w zakresie zarządzania łancuchem dostaw i produkcji. Doskonale wie od wewnątrz jak trudno jest podjąć optymalne decyzje w zakresie łancucha dostaw w świecie pełnym niepewności i wahań.

Będąc użytkownikiem praktycznej wiedzy Machine Learning, połączył dwa światy: informatyczny i Supply Chain, wykorzystując swoje szerokie doświadczenie operacyjne by stworzyć w 2018 Nadii – platformę, która umożliwia wpółpracę między człowiekiem a sztuczną inteligencją, aby pilotować złożoność wyzwań w łancuchu dostaw.

closepopup
dr hab inż. Svitlana Khadzhynova

Absolwentka Poligraficznego Instytutu im. Iwana Fiodorowa we Lwowie (obecnie Ukraińska Akademia Drukarstwa). Działalność naukowo-dydaktyczną rozpoczęła w Ukraińskiej Akademii Drukarstwa, a od 2000 r. pracuje w Zakładzie Technologii Poligrafii i Maszyn Poligraficznych w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej na stanowisku adiunkta. Od 2011 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii PŁ oraz p.o. kierownika Zakładu Technologii Poligrafii i Maszyn Poligraficznych. Jest autorem i współautorem siedmiu monografii naukowych, ponad 100 artykułów i referatów naukowych oraz licznych prac badawczo-rozwojowych i opinii o innowacyjności technologii wdrażanych w przemyśle poligraficznym.

dr hab inż. Svitlana Khadzhynova

Absolwentka Poligraficznego Instytutu im. Iwana Fiodorowa we Lwowie (obecnie Ukraińska Akademia Drukarstwa). Działalność naukowo-dydaktyczną rozpoczęła w Ukraińskiej Akademii Drukarstwa, a od 2000 r. pracuje w Zakładzie Technologii Poligrafii i Maszyn Poligraficznych w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej na stanowisku adiunkta. Od 2011 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii PŁ oraz p.o. kierownika Zakładu Technologii Poligrafii i Maszyn Poligraficznych. Jest autorem i współautorem siedmiu monografii naukowych, ponad 100 artykułów i referatów naukowych oraz licznych prac badawczo-rozwojowych i opinii o innowacyjności technologii wdrażanych w przemyśle poligraficznym.

closepopup
Sławomir KoślickiArea Sales Manager Business Unit Printing & Converting Corrugated Board, BOBST Polska

Absolwent Zarządzania Strategicznego Katedry Ekonomii na Uczelni im. Lazarskiego w Warszawie.

Od ponad 20 lat pracuje w branży opakowaniowej oraz szeroko pojętej poligrafii. Zarządzanie drukarniami, jak też praca w sprzedaży pozwoliły mu zebrać doświadczenie zawodowe na wielu płaszczyznach. Współpracował, jako Specjalista ds. Poligrafii, z jedna z największych firm konsultingowych w Polsce. Od 7 lat zajmuje sie sprzedażą maszyn do przetwórstwa tektury falistej firmy Bobst. Swoją zdobytą dotychczas wiedzę wykorzystuje we współpracy z klientami służąć doradztwem w zakresie planowanych inwestycji i potencjalnych kierunków rozwoju. Specjalista w zakresie przetwórstwa tektury falistej.

Sławomir KoślickiArea Sales Manager Business Unit Printing & Converting Corrugated Board, BOBST Polska

Absolwent Zarządzania Strategicznego Katedry Ekonomii na Uczelni im. Lazarskiego w Warszawie.

Od ponad 20 lat pracuje w branży opakowaniowej oraz szeroko pojętej poligrafii. Zarządzanie drukarniami, jak też praca w sprzedaży pozwoliły mu zebrać doświadczenie zawodowe na wielu płaszczyznach. Współpracował, jako Specjalista ds. Poligrafii, z jedna z największych firm konsultingowych w Polsce. Od 7 lat zajmuje sie sprzedażą maszyn do przetwórstwa tektury falistej firmy Bobst. Swoją zdobytą dotychczas wiedzę wykorzystuje we współpracy z klientami służąć doradztwem w zakresie planowanych inwestycji i potencjalnych kierunków rozwoju. Specjalista w zakresie przetwórstwa tektury falistej.

closepopup
mgr inż. Tomasz KozłowskiRegionalny menadżer sprzedaży usług serwisowych w sektorze tektury falistej, BOBST Polska

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Ukończył studia magisterskie w Instytutucie Papiernictwa i Poligrafii.

Od 17 lat związany z branżą poligraficzną. Swoją karierę zawodową rozpoczął w dziale sprzedaży w firmie Scorpio Sp. z o.o., następnie pracował w firmie Phoenix Xtra Print Polska Sp. z o.o.
Aktualnie od 4 lat pracuje w firmie BOBST Polska Sp. z o.o. na stanowisku Regionalnego Menadżera Sprzedaży usług serwisowych w sektorze tektury falistej. Odpowiada za obsługę maszyn pogwarancyjnych z zakresu serwisu prewencyjnego, wszelkiego rodzaju modyfikacji oraz specjalnych działań serwisowych.

mgr inż. Tomasz KozłowskiRegionalny menadżer sprzedaży usług serwisowych w sektorze tektury falistej, BOBST Polska

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Ukończył studia magisterskie w Instytutucie Papiernictwa i Poligrafii.

Od 17 lat związany z branżą poligraficzną. Swoją karierę zawodową rozpoczął w dziale sprzedaży w firmie Scorpio Sp. z o.o., następnie pracował w firmie Phoenix Xtra Print Polska Sp. z o.o.
Aktualnie od 4 lat pracuje w firmie BOBST Polska Sp. z o.o. na stanowisku Regionalnego Menadżera Sprzedaży usług serwisowych w sektorze tektury falistej. Odpowiada za obsługę maszyn pogwarancyjnych z zakresu serwisu prewencyjnego, wszelkiego rodzaju modyfikacji oraz specjalnych działań serwisowych.

closepopup
Jakub MąkaInżynier sprzedaży, Nestro

Inżynier Sprzedaży Nestro od ponad 20 lat zajmujący się tematyką branży poligraficznej i opakowaniowej.

Jakub MąkaInżynier sprzedaży, Nestro

Inżynier Sprzedaży Nestro od ponad 20 lat zajmujący się tematyką branży poligraficznej i opakowaniowej.

closepopup
Konrad NowakowskiPrezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań, właściciel EKO System

Wieloletni pracownik SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ – COBRO – INSTYTUTU BADAWCZEGO OPAKOWAŃ (obecnie IBWCh), przedsiębiorca oraz aktywny działacz na rzecz poprawy warunków polskich przedsiębiorców.

Prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań, która jest na dzień dzisiejszy jedną z kluczowych organizacji otoczenia biznesu realizującej zadania w myśl koncepcji rozszerzonej odpowiedzialności producenta, zrzeszającą podmioty z różnych branż, aktywnie współpracującą z władzą rządową i samorządową. Na co dzień realizujący zadania dotyczące gospodarki odpadami opakowaniowymi, ekoprojektowania i zagadnień związanych z Gospodarką w Obiegu Zamkniętym.

Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska, a w szczególności ustaw odpadowych w tym produktowych. Członek komisji konkursowych m.in. Teraz Polska. Członek Rady ds. Zrównoważonego Wykorzystania Żywności oraz grup roboczych ds. zrównoważonej produkcji i konsumpcji, odpadów, CSR oraz Gospodarki w Obiegu Zamkniętym przy Ministerstwie Rozwoju. Długoletnie doświadczenie w obszarze nauki w zakresie ocen cyklu życia LCA, śladu środowiskowego PEF, technologiach recyklingu, projektowania systemów pakowania.

Konrad NowakowskiPrezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań, właściciel EKO System

Wieloletni pracownik SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ – COBRO – INSTYTUTU BADAWCZEGO OPAKOWAŃ (obecnie IBWCh), przedsiębiorca oraz aktywny działacz na rzecz poprawy warunków polskich przedsiębiorców.

Prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań, która jest na dzień dzisiejszy jedną z kluczowych organizacji otoczenia biznesu realizującej zadania w myśl koncepcji rozszerzonej odpowiedzialności producenta, zrzeszającą podmioty z różnych branż, aktywnie współpracującą z władzą rządową i samorządową. Na co dzień realizujący zadania dotyczące gospodarki odpadami opakowaniowymi, ekoprojektowania i zagadnień związanych z Gospodarką w Obiegu Zamkniętym.

Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska, a w szczególności ustaw odpadowych w tym produktowych. Członek komisji konkursowych m.in. Teraz Polska. Członek Rady ds. Zrównoważonego Wykorzystania Żywności oraz grup roboczych ds. zrównoważonej produkcji i konsumpcji, odpadów, CSR oraz Gospodarki w Obiegu Zamkniętym przy Ministerstwie Rozwoju. Długoletnie doświadczenie w obszarze nauki w zakresie ocen cyklu życia LCA, śladu środowiskowego PEF, technologiach recyklingu, projektowania systemów pakowania.

closepopup
Dariusz PyśGłówny specjalista ds. badań opakowań transportowych, Sieć Badawcza Łukasiewicz - IBWCh - COBRO Centrum Badawczo-Rozwojowe Opakowań

Absolwent Instytutu Mechaniki Politechniki Białostockiej ze specjalnością Maszyny i Urządzenia Przemysłu Spożywczego i Chemicznego

W latach 1983 - 1993 Pracownik Instytutu Maszyn Spożywczych w Warszawie,

zatrudniony na stanowisku konstruktora, a od 1985 r. jako pracownik naukowy.

Od 1993 roku pracownik COBRO - Centralnego Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Opakowań, później Instytutu Badawczego Opakowań w Warszawie, obecnie w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi oddział w Warszawie, COBRO – Centrum Badawczo-Rozwojowe Opakowań.

Główny specjalista ds. Badań Opakowań Transportowych.

Specjalista d/s technicznych akredytowanego Laboratorium Badań Opakowań Transportowych.

Rzeczoznawca COBRO - Instytutu Badawczego Opakowań z zakresu opakowań transportowych w tym również opakowań do materiałów niebezpiecznych.

Autor i współautor wielu tematów badawczych z zakresu narażeń występujących podczas transportu i magazynowania towarów oraz wytrzymałości stosowanych opakowań transportowych.

W ramach działalności Laboratorium Badań Opakowań Transportowych COBRO, wykonawca ekspertyz dotyczących opakowań transportowych i transportowych jednostek paletowych dla producentów i użytkowników z wielu branż przemysłu np. spożywczej, motoryzacyjnej, AGD, meblarskiej, medycznej.

Biegły Sądowy z zakresu maszyn i urządzeń przemysłowych oraz opakowań transportowych.

Dariusz PyśGłówny specjalista ds. badań opakowań transportowych, Sieć Badawcza Łukasiewicz - IBWCh - COBRO Centrum Badawczo-Rozwojowe Opakowań

Absolwent Instytutu Mechaniki Politechniki Białostockiej ze specjalnością Maszyny i Urządzenia Przemysłu Spożywczego i Chemicznego

W latach 1983 - 1993 Pracownik Instytutu Maszyn Spożywczych w Warszawie,

zatrudniony na stanowisku konstruktora, a od 1985 r. jako pracownik naukowy.

Od 1993 roku pracownik COBRO - Centralnego Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Opakowań, później Instytutu Badawczego Opakowań w Warszawie, obecnie w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi oddział w Warszawie, COBRO – Centrum Badawczo-Rozwojowe Opakowań.

Główny specjalista ds. Badań Opakowań Transportowych.

Specjalista d/s technicznych akredytowanego Laboratorium Badań Opakowań Transportowych.

Rzeczoznawca COBRO - Instytutu Badawczego Opakowań z zakresu opakowań transportowych w tym również opakowań do materiałów niebezpiecznych.

Autor i współautor wielu tematów badawczych z zakresu narażeń występujących podczas transportu i magazynowania towarów oraz wytrzymałości stosowanych opakowań transportowych.

W ramach działalności Laboratorium Badań Opakowań Transportowych COBRO, wykonawca ekspertyz dotyczących opakowań transportowych i transportowych jednostek paletowych dla producentów i użytkowników z wielu branż przemysłu np. spożywczej, motoryzacyjnej, AGD, meblarskiej, medycznej.

Biegły Sądowy z zakresu maszyn i urządzeń przemysłowych oraz opakowań transportowych.

closepopup
Piotr RonkeDyrektor handlowy, SCORPIO

Piotr Ronke, dyrektor handlowy w Scorpio Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Łódzkiej. W branży poligraficznej od 2000 roku.

W Scorpio Sp. z o.o. rozpoczął pracę w 2003 roku od sprzedaży maszyn i materiałów eksploatacyjnych dla offsetu, introligatorni oraz druku cyfrowego.

Od 2012 na stanowisku dyrektora handlowego jest odpowiedzialny za sprzedaż we wszystkich obszarach działania firmy - fleksografia, druk cyfrowy, druk offsetowy oraz tampondruk.

Piotr RonkeDyrektor handlowy, SCORPIO

Piotr Ronke, dyrektor handlowy w Scorpio Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Łódzkiej. W branży poligraficznej od 2000 roku.

W Scorpio Sp. z o.o. rozpoczął pracę w 2003 roku od sprzedaży maszyn i materiałów eksploatacyjnych dla offsetu, introligatorni oraz druku cyfrowego.

Od 2012 na stanowisku dyrektora handlowego jest odpowiedzialny za sprzedaż we wszystkich obszarach działania firmy - fleksografia, druk cyfrowy, druk offsetowy oraz tampondruk.

closepopup
Agnieszka WernerStowarzyszenie Papierników Polskich

Absolwentka Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej. Od 2007 r. pracuje w Stowarzyszeniu Papierników Polskich, gdzie jest odpowiedzialna za wszystkie działania związane z Sekcją Tektury Falistej, które obejmują m.in. sprawy związane z surowcami, produkcją, zagadnieniami energetycznymi i ekologicznymi, polityką celną i ochronną, promowaniem zalet tektury falistej i opakowań. Istotnym elementem jest również gromadzenie i analiza danych statystycznych dotyczących produkcji, importu i eksportu wyrobów branży tektury falistej, jak również przekazywanie informacji obejmujących te zagadnienia. Przedstawicielka SPP w Komitecie ds. Legislacji RAC FEFCO. Autorka publikacji w prasie branżowej.

Agnieszka WernerStowarzyszenie Papierników Polskich

Absolwentka Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej. Od 2007 r. pracuje w Stowarzyszeniu Papierników Polskich, gdzie jest odpowiedzialna za wszystkie działania związane z Sekcją Tektury Falistej, które obejmują m.in. sprawy związane z surowcami, produkcją, zagadnieniami energetycznymi i ekologicznymi, polityką celną i ochronną, promowaniem zalet tektury falistej i opakowań. Istotnym elementem jest również gromadzenie i analiza danych statystycznych dotyczących produkcji, importu i eksportu wyrobów branży tektury falistej, jak również przekazywanie informacji obejmujących te zagadnienia. Przedstawicielka SPP w Komitecie ds. Legislacji RAC FEFCO. Autorka publikacji w prasie branżowej.

closepopup

Nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji